Reklamace

Reklamace produktu

Poškozené zboží při přepravě

Při jakémkoliv poškození přepravního obalu sepište na místě s řidičem zápis o škodě do přepravního protokolu. Podrobné informace o dalším postupu naleznete v článku Poškozená zásilka.

Vada se projevila ve 14 dnech od nákupu

Nejprve nám prosím sdělte popis závady ať už telefonicky na číslo 725 111 351 nebo e-mailem na adresu info@zazen-nudu.cz. Pokusíme se Vám poradit, zda vada není způsobena nesprávným použitím výrobku.

Jestliže je výrobek vadný, zboží nám prosím zašlete zpět na naši korespondenční adresu společně s kopií faktury a průvodním dopisem obsahujícím popis závady. Můžete při tom využít náš vzor reklamačního dopisu. V případě, že se vada projevila ve 14 denní lhůtě, můžete požádat o vrácení peněz, výměnu zboží nebo jeho opravu.

Vada se projevila v záruční době

Zboží k reklamaci prosím podejte ihned, jakmile zjistíte, že je vadné. Zboží nám prosím pošlete zpět na naši korespondenční adresu společně s kopií faktury a průvodním dopisem obsahujícím popis závady. Můžete při tom využít náš vzor reklamačního dopisu.

Vrácení produktu

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od nákupu

U zboží objednaného přes e-shop, telefonicky nebo e-mailem fyzickou osobou (v objednávce není uveden název firmy nebo IČ) máte možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Ze zákona máte nárok takto objednané zboží vyzkoušet, čímž ale není myšleno zboží nad míru opotřebovat nebo jej spotřebovat. V zákonném uvedené lhůtě tedy musíte:

  • sdělit nám svůj záměr odstoupit od smlouvy prokazatelným způsobem - nejlépe nám zaslat zboží spolu s vyplněným formulářem o odstoupení od smlouvy, který jsme pro Vás připravili.

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží bez jakéhokoliv poškození a nejevící známky užívání.

Odstoupit od smlouvy ve 14 dnech není možné v případě, že kupujícím není spotřebitel, tedy v případě nákupu podnikatelem - fyzickou osobou nebo jakoukoliv právnickou osobou. Spotřebitel dále není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zboží upraveného dle přání zákazníka, poškozené zboží či zboží, které je z hygienických důvodů zabaleno v jednorázovém obalu a již jej není možné v neporušeném obalu vrátit.

Pokud je to možné, použijte prosím originální obal. V každém případě zabalte zboží tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.

Ze zákona jsme povinni peníze vyplatit do 14 dnů ode dne Vašeho odstoupení od smlouvy, vždy však ne dříve než po doručení zboží zpět k nám. Peníze Vám vrátíme bezhotovostně na Váš bankovní účet uvedený ve formuláři.