Hobbyceys lepidlo pro ruční práce a kutilství 30ml

  • Hobbyceys lepidlo pro ruční práce a kutilství 30ml
Dostupnost:
Vyprodáno
Kód produktu:
blistr
Značka/výrobce:
Ceys
Nehodnoceno Napsat recenzi

Momentálně vyprodáno.

HOBBYCEYS je univerzální lepidlo určené speciálně pro ruční práce, opravy a kutilství. Lepí většinu druhů materiálů. Lepené spoje jsou transparentní a pružné. Odolává vodě, olejům a běžným rozpouštědlům. Je snadno odstranitelný z rukou. Balení 30ml.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Spojované plochy musí být vždy čisté, suché a odmaštěné.

Na porézní materiály aplikovat lepidlo pouze na jednu z lepených ploch a spojit tlakem dohromady.

Na neporézní materiály aplikovat tenkou vrstvu na obě spojované části, ponechat několik minut zaschnout a stlačit dohromady.

Zbytky lepidla odstranit acetonem nebo benzínem.

Uchovávat tubu dobře uzavřenou na suchém místě.

  • MATERIÁLY: dřevo, korek, keramika, papír, karton, plast, kůže
  • ODOLNOST ZÁTĚŽI: 40 kg/cm2
  • TEPLOTNÍ ODOLNOST: - 10 až + 60°C

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:

  • Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody. Zaschlý přípravek mechanicky odstraňte, případně setřete hadříkem namočeným v alkoholu.
  • Oči: Při zasažení promývejte čistou vodou nejméně 15 minut. Při známkách podráždění vyhledejte lékaře.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

  • OBSAHUJE: aceton, 2-butanon, etanol
  • LIKVIDACE ODPADU: viz Bezpečné nakládání věta S56

Tagy

Lepidla
Určení na dřevo|na papír|na polystyren
Obecné
Množství 30ml
Napsat recenzi