Epoxidové lepidlo rychle tvrdnoucí CEYS 15+15 ml

  • Epoxidové lepidlo rychle tvrdnoucí CEYS 15+15 ml
Dostupnost:
Vyprodáno
Kód produktu:
blistr
Značka/výrobce:
Ceys
Nehodnoceno Napsat recenzi

Momentálně vyprodáno.

Dvousložkové epoxidové lepidlo doporučené na všechny druhy spojů s velkou pevností. Má vyplňovací schopnosti.

Spojuje prakticky všechny druhy materiálů s výjimkou polyethylenu, polypropylenu, teflonu a silikonu.

Odolává většině organických a anorganických rozpouštědel, stejně tak ranám a vibracím.

Při teplotě 20°C ztvrdne během 5 – 10 minut, tlaku odolává po 1 hodině, maximální pevnosti dosáhne za 48 hodin.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Lepené plochy musí být očištěné od mastnoty, prachu a jiných nečistot.

Vytlačit na míchací plochu stejné množství obou složek.

Míchat obě složky dohromady do získání homogenní směsi.

Nanést tenkou vrstvu směsi na obě lepené plochy a spojit.

Minimálně 15 minut nechat lepené části v pevném kontaktu.

  • MATERIÁLY: dřevo, plasty, kov, ocel, polystyren, termoplasty, kůže, porcelán, sklo, mramor, beton,…
  • ODOLNOST ZÁTĚŽI: 320 kg/cm2
  • TEPLOTNÍ ODOLNOST: - 60 - + 65°C

PRYSKYŘICE

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

OBSAHUJE:

Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu

TVRDIDLO

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST:

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

OBSAHUJE:

N-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin

LIKVIDACE ODPADU: viz Bezpečné nakládání věta S56.

 

 

 

Tagy

Lepidla
Určení na dřevo|na papír|na plast|na obuv|na sklo
Obecné
Množství 30ml
Napsat recenzi